קולות אישיים באנגלית, בהשוואה לפתרון בעברית

שירותים של שימור קול, באמצעות יצירת קול אישי בעולם קיימים בעיקר באנגלית מאז שנת 2014, ובד"כ נקראים Voice banking. אנשי מקצוע רבים בארצות הברית מקדמים את יצירת הקול האישי, מכיוון שהתועלת שלה למשתמש גדולה מאוד: במאמץ קטן יחסית, אפשר להשתמש בקול שהוא "אישי" ולא גנרי. עם זאת, בכל השירותים האמריקאיים, נדרשת כמות גדולה יחסית של […]