השימוש בקול האישי

בשלב שבו אתם בוחנים את הקול – אפשר להשתמש בו באתר

כשתצטרכו להשתמש בקול, הוא מתווסף לקול שתקבלו מסל הבריאות, וכמובן מתאים לכל תוכנת הקראה שתצטרכו להשתמש בה.

הוראות שימוש והתקנה בקול האישי - במערכת הפעלה Windows