מחירי החבילות

שימור הקול

7.90ש"ח / לחודש
  • התוכנית מתאימה למצב שבו אתם עדיין צריכים להשתמש בקול. בזמן הזה הקול שלכם מגובה ונשמר על ידינו
  • אתם עדיין יכולים לשמוע את הקול שלכם באתר קול אישי
  • לפרטים נוספים על תהליך הזכאות מול סל הבריאות

קול נוסף למנוע

1500ש"ח
  • קול נוסף למנוע שמתקבל מסל הבריאות. חולי ALS הזקוקים למנוע דיבור בד"כ מקבלים אותו במסגרת סל תקשורת המתקבל במימון סל הבריאות. במצב זה אתם יכולים להתקין את הקול האישי במחשב התקשורת שתקבלו

קול אישי + מנוע הקראה

3000ש"ח
  • קול אישי ומנוע הקראה בגרסה מלאה, מתאימים למערכת הפעלה windows ולכל תוכנת הקראה שתזקקו לה, בממשק SAPI. ללא כל תלות בסל הבריאות