קול אישי במסגרת הנגשה פרטנית

  הנגשה פרטנית לתקשורת תומכת חלופית כבר ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), וחובת ההנגשה והאחריות חלו על הרשות המקומית/הבעלות בה לומד/ת התלמיד/ה.   מאז, הנגשת מערכת החינוך בהתאם לצרכים של תלמידים או הורים עם מוגבלות מאפשרת לתלמיד/ה לממש את זכותם לחינוך ולשוויון, ומאפשרת להורים עם […]